slide-1

Ekzantirik Pres - C TİPİ

C Tipi
CE normlarına uygun güvenlik
sistemi
6 yüzeyden kızaklı koç sistemi
Sıvı yağlı dişli sistemi
Koç dengeleme pistonları

40 Ton - 250 Ton kapasite

PRESLER